V týždni plnom prekvapení nesmela chýbať ani stopovačka. Tento rok si naši animátori pripravili pre deti menšiu zmenu. Nedali deťom spoznávať rozprávku ale našich svätých. Na každom stanovišti si deti v skupinkách splnili jednu z úlohu a animátori im dali informácie o svätom ktorého deti mohli spoznať. Na konci si deti všetky zistené informácie otestovali v kvíze. Ti najlepší boli odmenený ale cena sa ušla samozrejme každému. Po zjedení párkov sme sa rozlúčili a pobrali domou.

(text: Beáta Brandysová)