V stredu sme mali výlet do  Jánošíkových dier, ktoré sa nachádzajú v Terchovej. Cesta bola veselá,     a z nášho autobusu sa ozýval spev a smiech. Plní elánu a radosti z krás prírody, ktorá nás obklopovala, sme prechádzali tým najkrajším turistickým chodníkom na Slovenku. Po tejto túre sme sa rozhodli ísť ešte na vyhliadkovú vežu v Terchovej, z ktorej sme mali očarujúci pohľad na túto malebnú obec.  (text: Janka Kekeláková)