Dňa 29.8.2018 sa v Rabči pri fare konala stopovačka s témou OLYMPIJSKÉ HRY. Začali sme veľkolepou ohnivou pochodňou ,ktorá putovala okolo kostola. Pán farár sa pomodlil úvodnú modlitbu a po nej nasledovalo súťaženie medzi skupinkami. Na konci dňa sme mali vyhodnotenie, ktoré dokazovalo, že všetky deti boli veľmi šikovné. Decká dostali aj chutnú odmenu a my ako animátorský zbor sme boli veľmi spokojní.