Mladý animátorský kolektív organizoval dňa 9. júla 2023 tradičný Deň plný prekvapení, ktorý sa niesol v myšlienke sv. Filipa Neriho „skáčte, bežte, kričte len nehrešte“. Na podujatí sa zúčastnilo približne 600 účastníkov, pre ktorých boli pripravené rôzne atrakcie ako napríklad súťaže od skvelých animátorov, plný stánok hračiek od rabčianskych podnikateľov a dobrodincov, tiež skákací hrad hrad, cukrová vata, maľovanie na tvár a rovnako aj chutné šišky ako znak spolupráce s miestnou Jednotou dôchodcov a bohatá tombola.
Tento deň bol organizovaný pod záštitou Farnosti Rabča a Obce Rabča.
Týmto sa rovnako chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a podporili tento deň či už materiálne, finančne alebo iným spôsobom.